Csabacsűd

Pályázati felhívás

Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Csabacsűdi Szociális Intézmény és Konyha
intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2022.05.31-ig szól.

A munkavégzés helye: Békés megye, 5551 Csabacsűd, Alkotmány tér 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I/1. pontjában előírt felsőfokú végzettség, vagy a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet 3. vagy 8.1. pontjában az intézményvezetői munkakörben előírt felsőfokú végzettség
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a köznevelés területén betöltött munkakörben szerzett igazolt szakmai gyakorlat
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás alatt
 • pályázóval szemben nem áll fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében foglalt valamely kizáró ok
 • szociális szakvizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követő 2 éven belül annak megszerzését, vagy a szociális szakvizsga alóli, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 6. §-ának (8) bekezdése alapján biztosított mentesség igazolása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy amennyiben nem rendelkezik szakvizsgával, vállalja a megbízást követő 2 éven belül annak megszerzését, vagy a szociális szakvizsga alóli, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 6. §-ának (8) bekezdése alapján biztosított mentesség igazolása

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2017. június 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rák Edit nyújt a (66) 536-413-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1619/2017/Cs., valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
 • Személyesen: 5551 Csabacsűd, Szabadság utca 41.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Személyes meghallgatásra, valamint a szakmai ismereteket is felmérő elbeszélgetésre kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat – pályázati határidőn belül – hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat a szakmai bíráló bizottság szükségesnek ítéli. A kinevezésről a bizottság javaslata alapján Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, fenntartva azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse.

 

Keresés

Hasznos linkek

Közlekedés
Látogatók

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa64
mod_vvisit_counterTegnap360
mod_vvisit_counterA héten424
mod_vvisit_counterMúlt héten2357
mod_vvisit_counterEbben a hónapban11298
mod_vvisit_counterMúlt hónapban8430
mod_vvisit_counterÖsszesen357898