Csabacsűd

Array
Pályázati felhívás

Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
ápoló
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Békés megye, 5551 Csabacsűd, Szabadság utca 48.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Háziorvos melletti ápolói feladatok teljes körű ellátása.

Bővebben...
 
Pályázati felhívás

Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatal
a ”Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Békés megye, 5551 Csabacsűd, Szabadság utca 41.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:
Banki utalások kezelése; bizonylatok előkészítése a könyveléshez; számlázás, kintlévőségek kezelése; analitikus nyilvántartások vezetése; statisztikai adatszolgáltatások teljesítése; szerződések előkészítése; részt vesz a költségvetés, beszámolók, előterjesztések elkészítésében; leltár készítése; hatósági ügyintézői feladatok

Bővebben...
 

 
Tájékoztatás lakossági adatgyűjtésekről
2018. március 22. csütörtök, 07:14

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Központ Statisztikai Hivatal Csabacsűd településen a KSH elnöke által 2018-ra engedélyezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.

A felvételek Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma és neve:
2003 Háztartások információs és kommunikációs technológiai eszköz-használata

Bővebben...
 
Hirdetmény

Csabacsűd-Örménykút Köznevelési Intézmény Társulása a fenntartásában működő Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút intézményének beiratkozási rendjét a 2018/2019-es nevelési évre vonatkozóan az alábbiak szerint határozza meg:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (1-2) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korából a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti.
20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelete 20.§(1-8) bekezdésekben rendelkezik az óvodai felvétel, óvodai jogviszony létesítéséről.
(2) A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.
(3) Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

A beiratkozás időpontja:

2018. április 23. (hétfő), április 24. (kedd) 7:30 – 17:00 óra között

A beíratás helyei: Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút
Csabacsűd, Petőfi u. 57/2.
Örménykút, Tessedik u. 28.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • a gyermek TAJ kártyája

Szeretettel várjuk azoknak a gyermekeknek a jelentkezését, akik a 2018/2019-es nevelési évben a 3. életévüket betöltik.

Csabacsűd, 2018.03.13.

Kórógyi Angyalka
Óvodavezető

 
Szarvasi Járási Hivatal ügyfélfogadási rendje

Szarvasi Járási Hivatal
(Központi e-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. , telefonszám: 66/795-100)

Ügyfélfogadási idő

Kormányablak Osztály
(66/795-274)
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Szarvasi Kormányablak
5540 Szarvas, Szabadság út 25-27.
7.00-17.00 8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-18.00 8.00-12.00
Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
(Hatósági ügyek: 66/795-342
Szociális ügyek: 66/795-343
Gyámügyek: 66/795-346)
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Székhely
5540 Szarvas, Szabadság út 25-27.
8.00-12.00
13.00-15.00
8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-12.00
13.00-15.00
8.00-12.00
Kondorosi Kirendeltség
5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
8.00-12.00
13.00-15.00
8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-12.00
13.00-15.00
8.00-12.00
Földhivatali Osztály
(66/514-520)
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Székhely
5540 Szarvas, Deák Ferenc u. 2.
8.00-12.00
13.00-15.00
8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-12.00
13.00-15.00
8.00-12.00
Foglalkoztatási Osztály
(66/795-104)
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Székhely
5540 Szarvas, Szabadság út 25-27.
8.00-12.00
13.00-15.00
8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-12.00
13.00-15.00
8.00-12.00
Építésügyi Osztály
(66/795-350)
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Székhely
5540 Szarvas, Szabadság út 25-27.
8.00-12.00
13.00-15.00
8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-12.00
13.00-15.00
8.00-12.00
Szarvasi Járási Hivatal
Települési Ügysegédei
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Békésszentandrás
(5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.
Telefon: 66/218-344/22)
8.00-9.30 - 15.30-17.30 - -
Csabacsűd
(5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41.
Telefon: 66/536-417)
- - 15.00-16.30 - -
Kardos
(5552 Kardos, Gyomai u. 24.
Telefon: 66/292-230)
- 8.00-9.00 - - -
Örménykút
(5556 Örménykút, Dózsa Gy. u. 26.
Telefon: 66/293-101)
- 9.30-10.30 - - -

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00041
A szolgáltató kormányhivatali és közigazgatási modell bevezetése

Részletes információk: www.bekesijarasok.hu

 

 
HIRDETMÉNY
2017. december 06. szerda, 00:00

Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2018. ÉVI FORDULÓJA
keretében az alábbiakról döntött:

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI ÖSSZESÍTŐ
Beérkezett pályázatok száma: 5 db
ebből érvényes: 4 db
ebből érvénytelen: 1 db
Meghatározott támogatás (Ft/fő/hó) Támogatásban részesített pályázók száma Összesen támogatás (Ft/hó)
4 000 Ft 3 fő 12 000 Ft
5 000 Ft 1 fő 5 000 Ft
összesen: 4 fő 17 000 Ft
"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI ÖSSZESÍTŐ
"B" típusú pályázat Önkormányzatunkhoz nem érkezett.

2018. évre (2017/2018. tanév II. és 2018/2019. tanév I. félévére) a támogatás mindösszesen 170.000,- Ft.

 
HIRDETMÉNY
2017. november 27. hétfő, 12:03

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. munkaközi véleményezési szakaszát Csabacsűd Nagyközség Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítésére vonatkozóan.

A készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának 11/2017. (VI.30.) Partnerségi Rendelete 1.§ szerinti Partnerek az ún. tájékoztatási szakaszban javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak. (A Partnerségi Rendelet megtekinthető a www.csabacsud.hu honlapon.)

Észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendelet szerint az alábbi ún. Partnerek élhetnek: Csabacsűd lakossága és a csabacsűdi ingatlantulajdonosok; a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek; a település területén ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek; valamint a település területén működő vallási közösségek.

A véleménynyilvánítás határideje: 2017. november 27. - 2017. december 18.
Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési határidőben
kizárólag a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és a Településképi rendelettel kapcsolatban
a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott észrevételben lehet.

A véleménynyilvánításra az Önkormányzat lakossági fórumot is szervez:
Időpontja: 2017. december 6., 17.00 órától – 18.00 óráig
Helyszín: Művelődési Ház előtere (5551 Csabacsűd, Szabadság utca 38.)
Javaslatot, észrevételt tenni a lakossági fórumon szóban, vagy azt követően
2017. december 14-ig
kizárólag a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban
a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet ill. a
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. email címre.

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

Csabacsűd, 2017. november 27.

Molnár József
polgármester

A véleményezéssel érintett dokumentumok listája:

Települési Arculati Kézikönyv (TAK):
A kézikönyv a természeti és épített környezet által meghatározott településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. Feltárja és ismerteti a kerületen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására a szemléletformálás céljával.

Települési Arculati Kézikönyv letöltése

Településképi rendelet készül(TkR):
Az önkormányzat a településkép védelmét önkormányzati rendeletben biztosíthatja. A településkép védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének megőrzését vagy kialakítását jelenti. A településképi rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára térhet ki, valamint a településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatti településképi szempontból meghatározó területeket jelölhet ki. Előírásokat fogalmazhat meg a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére, illetve a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére, alkalmazására és tilalmára vonatkozóan.

Településképi rendelet tervezetének letöltése

 
Csabacsűdi Gyermek Labdarúgó Sportegyesület 2017/2018
2017. augusztus 10. csütörtök, 13:57

 
<< Első < Előző 1 2 3 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 3

Keresés

Hasznos linkek

Közlekedés
Látogatók

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa44
mod_vvisit_counterTegnap1303
mod_vvisit_counterA héten44
mod_vvisit_counterMúlt héten9378
mod_vvisit_counterEbben a hónapban29238
mod_vvisit_counterMúlt hónapban47219
mod_vvisit_counterÖsszesen593371