Csabacsűd

Array
Csabacsűd

 
Tájékoztatás
2017. október 30. hétfő, 06:54

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a 22/2017.(X.27.) önkormányzati rendelete alapján pályázat keretén belül természetbeni támogatást nyújt szociális célú barnaszén formájában annak a Csabacsűd településén állandó lakóhellyel rendelkező, vagy életvitelszerűen Csabacsűd településen élő és bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 71.250.-Ft-ot, egyedülélők esetén a 85.500.- Ft-ot.

A szociális célú barnaszén támogatás iránti pályázatot 2017. október 30-án 8 órától 2017. november 15-én 16 óráig a rendelet mellékletét képező formanyomtatványon lehet benyújtani a hivatali ügyintézésre rendelkezésre álló Eötvös József Művelődési Házban.

Amennyiben élni kíván a pályázati lehetőséggel, a részletek megismerése céljából keresse fel Vargáné Krnák Adriennt, szociális ügyintézőnket.

Letölthető dokumentumok:

 
Ebösszeírás 2017.
2017. október 06. péntek, 06:01

Csabacsűd nagyközség közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése alapján

2017. október 15. - 2017. november 30. között ebösszeírást tartunk.

Az Ávt. értelmében az eb tulajdonosa vagy tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az adatszolgáltatási kötelezettséget az ingatlan levélszekrényébe kézbesített ebösszeíró adatlapon - az ott tartott minden ebről külön - kell teljesíteni. Az adatlap sokszorosítható.

Az ebösszíró adatlap(ok) leadásának határideje: 2017. november 30. napja 16.00 óra

Letölthető dokumentumok:

 
Pályázati felhívás
2017. október 03. kedd, 12:02

Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
2018. évre meghirdeti
a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

a felsőoktatási hallgatók és a felsőoktatási tanulmányokat 2018 szeptemberében kezdeni kívánó,
hátrányos szociális helyzetű fiatalok számára.

A pályázat elektronikusan és papír alapon történő benyújtásának határideje:
2017. november 7.

Az EPER-BURSA rendszerbe az alábbi linkre kattintva léphetnek be:

Letölthető dokumentumok

 
Ebzárlat és legeltetési tilalom
2017. szeptember 28. csütörtök, 11:39

Dr. Laczó Pál járási főállatorvos osztályvezető a Gyomaendrődi Járási, a Szarvasi Járás és a Szeghalmi Járás ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el 2017. szeptember 30-tól 2017. október 26-ig.

Az ebzárlat tartama alatt a tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek, zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek. Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni. Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.

Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a korlátozás alól.

A Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatalának határozata innen letölthető.

 
Tájékoztatás
2017. szeptember 13. szerda, 11:24

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az önkormányzati hivatal épületének felújítása alatt az ügyfélfogadás az Eötvös József Művelődési Házban lesz.

Az átmeneti időszakban a hivatal telefonos elérhetőségei közül kizárólag a (66) 536-411-es telefonszám elérhető.

 
Csabacsűdi Gyermek Labdarúgó Sportegyesület 2017/2018
2017. augusztus 10. csütörtök, 13:57

 
Felhívás
2017. augusztus 04. péntek, 09:50

Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának jegyzőjeként az alábbi felhívást teszem közzé:

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a 82. és 83. §-okban szabályozottan) lehetőséget ad arra, hogy településenként Közművelődési Kerekasztal alakuljon.

A Közművelődési Kerekasztalt azok a közművelődési célú társadalmi szervezetek hozhatják létre, melyeknek bejegyzett székhelye az adott település, s amelyeknek legfelsőbb szerve írásos határozatban jelzi ezirányú szándékát.

A Közművelődési Kerekasztal elsődlegesen a lakossági igények megjelenítésének, a kulturális érdekérvényesítésnek és a közművelődési tevékenységek önkéntes összehangolásának rendszeres és folyamatos helyi fóruma.

A fentiek alapján kérem mindazon szervezeteket, akik a törvényi feltételeknek megfelelve részt kívánnak venni a Közművelődési Kerekasztal munkájában, küldjék meg erről szóló írásos határozatukat, továbbá 30 napnál nem régebbi bírósági igazolást a szervezet létezéséről.

Csabacsűd, 2017. augusztus 4.

Kasikné Csík Zsuzsanna sk.
jegyző

 
Hőségriadó elrendelése
2017. augusztus 01. kedd, 08:00

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése és az EMMI Klímaváltozás és Környezetei Egészséghatás Elemző Osztály - összes tényező számbavétele alapján készített - szakmai ajánlása alapján az országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár az ország egész területére vonatkozóan 2017. augusztus 01-én (kedd) 00.00 órától 2017. augusztus 04-én (péntek) 24.00 óráig III. fokú hőségriasztást adott ki.

Hőhullámok élettani hatásai

A hőhullámok alatt nemcsak a gyerekek és az idősek vannak kitéve a hőségnek, hanem a munkaképes felnőtt lakosság is. A forróság jelentős élettani és gazdasági kihívásokkal jár. Az egyre melegebb éjszakákon sokan nem tudnak eleget aludni, így a munkanapokat eleve legyengült szervezettel kezdik. A hűtött helyiségekben is magas páratartalom alakulhat ki, amely szintén fokozza a fáradékonyságot. A tompuló reflexek miatt a munkát végzők hatékonysága alacsony, és nő a balesetek bekövetkeztének esélye is. A közlekedés résztvevőitől is lassabb reagálás várható el. Érdemes nagyobb követési távolságot tartani, a gyalogosokra jobban ügyelni. A megnövekedett ivóvíz- és áramfogyasztás miatt a szolgáltatóknak jelentkeznek többletfeladatai. A melegre érzékenyebb gyerekek, idősek, betegek fokozottabb odafigyelést igényelnek. Velük azoknak kell törődni, akik maguk is nehezebben viselik a túlságosan meleg időjárást.

A magas hőmérsékletek elleni védekezés céljából az Országos Környezetegészségügyi Intézet és az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 2005-ben létrehozott egy hőség-előrejelző rendszert. A magyarországi viszonyokra érvényes hőhullám meghatározás eszerint: legalább három egymást követő napon a napi középhőmérséklet az Országos Meteorológiai Szolgálat időjárás előrejelzése alapján meghaladja a 25 C°-ot (max. 35-37 C°). A hőhullámok káros hatásainak csökkentése, illetve megelőzése érdekében kialakult a háromfokozatú hőségriasztás. Fokozatai a hőmérsékleti küszöbérték meghaladásának szintjeitől és az előre jelzett időtartamtól függnek.

A hőségriasztás fokozatai, teendői és elrendelése

1. fokozat (Tájékoztatási fokozat)
Kritériuma: az előrejelzések szerint a napi középhőmérséklet legalább 1 napig meghaladja a 25 C°-ot.
Teendők: Az ÁNTSZ-nek jelent feladatot. Saját belső rendszerén keresztül információkkal látja el regionális és kistérségi intézeteit. Az önkormányzatok saját döntésük alapján tájékoztatják a lakosságot a helyi médiákon keresztül.

2. fokozat: (1. fokú riasztás)
Kritériuma: az előrejelzések szerint a napi középhőmérséklet legalább 3 napig meghaladja a 25 C°-ot.
Teendők: Az országos tisztifőorvos az ÁNTSZ intézményi hálózatán keresztül értesíti az egészségügyi intézményeket, a mentőszolgálatot, az alapellátó háziorvosi, védőnői szolgálatokat és az önkormányzatokat a hőségriadó időtartamáról, fokozatáról. Az önkormányzatok feladata saját (elsősorban szociális ellátó) intézményrendszerének értesítése, a lakosság figyelmeztetése az egészséget érintő megelőző intézkedések megtételére.

3. fokozat: (2. fokú riasztás)
Kritériuma: az előrejelzések szerint a napi középhőmérséklet legalább 3 napig meghaladja a 27 C°-ot.
Teendők: A 2. fokozatnál megtett intézkedések betartásának ellenőrzése. A média és az önkormányzatok útján a lakosság általános tájékoztatása. Az egészségügyi ellátó intézmények, szociális otthonok, karitatív intézmények, bölcsődék, óvodák, napközi otthonok, nyári táborok kiértesítése, a védelmet szolgáló intézkedések bevezetése.

Hasznos tanácsok mindenkinek hőségriadó idejére

  • A hőséget nehezebben viselik el a csecsemők, a kisgyermekek, az idősek, a fogyatékosok, a szívbetegek, a magas vérnyomásban szenvedők. Rosszullét esetén azonnal forduljanak orvoshoz!
  • Kánikulában hasznos a különösen meleg, dél körüli órákat otthon, besötétített, hűvös szobában tölteni.
  • A bevásárlást a kora reggelre vagy a késő délutánra időzítsük. Halasszuk el a nehéz fizikai munkát.
  • Felfrissít, ha langyos vagy hideg vízzel lezuhanyozunk, akár naponta többször is.
  • Széles karimájú nyári kalappal, napszemüveggel és fényvédő krémmel védekezhetünk a nap, égető sugarai ellen.
  • Tanácsos éjszaka alaposan átszellőztetni a lakást; jó szolgálatot tesz a ventilátor, a légkondicionáló.
  • Csecsemőt, kisgyermeket nem szabad hőségben sétáltatni, árnyékban levegőztessük.
  • Ne hagyjunk sem gyermeket, sem állatot szellőzés nélküli, lezárt parkoló autóban!

Hasznos teendők hőség- és UV-riadó esetén

Tartsa hűvösen a lakását! Napközben tartsa az ablakokat csukva, használjon függönyt vagy egyéb sötétítőt. Lehetőleg éjszaka szellőztessen. Kapcsolja ki a nem fontos elektromos készülékeket. Hőhullámok idején, amikor a külső hőmérséklet 35-39 C° közötti, az ideális belső hőmérséklet 28 C° körüli. A ventilátort csak rövid ideig lehet használni!
Ha a fent említettek nem valósíthatók meg, töltsön el legalább 2-3 órát légkondicionált helyen! A hűtött helyek elérhetőségét az önkormányzatok hőségriadó kapcsán kiadott listája tartalmazza.
Kerülje a megterhelő fizikai munkát, tartózkodjék árnyékban, a legmelegebb órákban! Az ésszerű munkaszervezés, a munkavédelmi szabályok betartása és betartatása a munkáltató felelőssége.
A következő nyárra gondoljon arra, hogyan hűtheti lakását (pl. párologató edény, zöld növények, klímaberendezés). Gondolkodjon előre.
Tartsa testhőmérsékletét alacsonyan, és fogyasszon sok folyadékot, előzze meg a kiszáradást! Gyerekek, idősek betegek esetén fokozottan figyelni kell a kiszáradás megelőzésére.
Gyakran zuhanyozzon, vagy fürödjön langyos vízben! A zuhanyzás időseknél növelheti az elesés veszélyét
Használjon vizes borogatást, hűtse lábát langyos vízben! Segít a testhőmérséklet csökkentésében.
Viseljen világos, természetes alapanyagú, bő ruhát. Ha a napra megy, viseljen széles karimájú kalapot és napszemüveget! Óvja magát a nap közvetlen sugaraitól.
Rendszeresen fogyasszon folyadékot, ne fogyasszon alkohol és magas cukortartalmú italokat! Fontos az ásványi sók pótlása. A koffeinnek (pl. kávé, kóla, energia italok) vízhajtó hatása van!
Ha rendszeresen szed gyógyszert, kérdezze meg kezelőorvosát, hogyan befolyásolják a gyógyszerek a folyadékegyensúlyt! A lázas betegekre különösen oda kell figyelni!
Ellenőrizze testhőmérsékletét! Fontos tudatosítani, hogy ha a testhőmérséklet 38 C̊ fölé emelkedik, az már káros az egészségre. 39 C° felett hőguta alakulhat ki! 40 C̊ felett életveszélyes állapot keletkezik!
Tárolja gyógyszereit megfelelő hőmérsékleten! Ha a szobahőmérséklet 25 fok fölé emelkedik, célszerű a gyógyszereket hűtőben tárolni akkor is, ha ez nincs ráírva a dobozra!
Ha bármi szokatlan tünetet észlel, azonnal keresse fel orvosát!
Tájékozódjon az igénybe vehető segítségekről!
 
Eltűntek a határok a magyarlakta települések között
2017. július 24. hétfő, 10:33

Az erdélyi Makfalva, a felvidéki Csata és a Békés megyei nagyközség, Csabacsűd 12-12 diákkal és 2-2 pedagógussal vett részt abban a táborban, ami a határon túl kapcsolatok erősítését szolgálta. Július 17-22-e között a Csabacsűdi Trefort Ágoston Általános Iskola vált a vendégek átmeneti otthonává, akik a tantermekben szorosan egymás mellé helyezett ágyakon töltötték az éjszakákat. A Bethlen Gábor Alap támogatásával létrejött program az önkormányzat szándéka szerint csak az első állomás a háromoldalú kapcsolat szorosabbá válásához.

– Úgy gondolom, hogyha a legfiatalabb generáció elegendő impulzust kap az anyaországbeli és a határon túli testvéreinkkel kapcsolatosban, és közös programokon veszek részt, létrejöhet egy olyan baráti kötelék, amely később remélhetőleg tovább erősödik. Fontos, hogy továbbra is éljen az a gondolat, hogy összetartozunk, egy nép vagyunk – vélekedik Molnár József, a nagyközség polgármestere.

A kirándulások közös nevezőjét a magyarság jelentette. A csoport ellátogatott többek között Gyulára, ahol megtekintette Erkel Ferenc szülőházát, délután pedig egy felhőtlen lubickolást is beiktattak a Gyulai Várfürdőben. Mindemellett jártak Szarvason is, a történelmi Magyarország mértani középpontján, pénteken pedig végigjárták 17 stációból álló, 1250 m hosszú Történelmi Emlékutat.

– A határon túli magyarokban sokkal erősebb az identitástudat. Az itt élőknek, különösen a fiataloknak ez nem túl sokat jelent, mert ők egyszerűen csak magyarok, és nem is nagyon ismerik még történelmünknek ezt a fejezetét. Minden eszközt megragadunk, hogy a gyerekek közelebb kerüljenek egymáshoz, és összebarátkozzanak. Pl. teszünk Kondorosra egy biciklitúrát, amelyet megelőzően minden csabacsűdi táborozó választott két vendégeket, akiknek ő maga szerzi be a kerékpárját – utal Pljesovszki Mihály intézményvezető helyettes a fiatalok között érzékelhető szemléletbeli különbségre.

A táborlakók az egész napos kirándulás és a tikkasztó nyári hőség ellenére is fáradhatatlanok voltak. Uzsonna előtt még kiválasztották kedvenc iskolai játékukat, tollasoztak, labdáztak vagy pin-pongoztak, esetenként kis csoportokba verődve jóízűen beszélgettek.

– Nagyon örülök, hogy itt lehetek, mert még soha nem jártam Magyarországon. Nagyon jól érzem magam, jól kijövök a többiekkel. Megkérdeztem a nevüket, hogy később bejelölhessem őket a Facebookon, és online tarthassuk a kapcsolatot. Remélem, jövőre visszajöhetek – mondja őszinte lelkesedéssel a 12 esztendős Dénes Attila Norbert, aki az alig ezerfős erdélyi településről, Makkfalváról érkezett.

Egyetlen témáról azonban senki sem beszélt szívesen. Ottjártunkkor ugyanis mindössze két nap volt hátra a végső búcsúig, a hazautazásig. Egyetlen vigaszként csak az szolgált, hogy Csabacsűd nem engedte el teljesen a csataiak kezét, hanem egy kisebb delegáció velük utazott, hogy részese lehessen a július 22-i felvidéki falunapnak.

 
<< Első < Előző 1 2 3 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 3

Keresés

Hasznos linkek

Közlekedés
Látogatók

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa10
mod_vvisit_counterTegnap54
mod_vvisit_counterA héten10
mod_vvisit_counterMúlt héten560
mod_vvisit_counterEbben a hónapban1708
mod_vvisit_counterMúlt hónapban6518
mod_vvisit_counterÖsszesen398938